Sampaş Haberleri

Sampaş hakkında bilmek istediğiniz her detaya istediğiniz an ulaşabilirsiniz.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Şahinbey Belediyesi'nde kullanıma açıldı

Şahinbey Belediyesi, SAMPAŞ' ın geliştirdiği ürünler üzerinden Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) entegre oldu.


MAKS ile Belediye ortamında yapılan Adres Numarataj Verilerindeki üretim ve güncellemeler anlık olarak Mekansal Adres Kayıt Sistemine kontrollü ve çift yönlü olarak web uygulaması üzerinden aktarılmaktadır.

Mekânsal adres kayıt sistemi (MAKS) nedir? 
Adres Kayıt Sisteminde sözel olarak tutulan adres bilgilerinin mekânla ilişkilendirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan bir projedir. Bu sistem ile ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanmakta ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılmaktadır.

Şahinbey Belediyesi MAKS Entegrasyonu Sonrası Kazanımlar 
•    Şahinbey Belediyesi içerisinde üretilen  tüm Adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılmıştır.
•    MAKS Mekansal Adres veritabanı, ikinci bir veri girişine ihtiyaç duymaksızın, kurum Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) CBS ürünleri üzerinden  güncel tutulması sağlanmıştır.
•    Belediye mekansal verisine ihtiyaç duyan kurumlar için, mevcut standartlara uygun bir şekilde veri paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısı oluşturulmuştur.
•    Vatandaşların  adres bileşenleri ile ilgili hizmetlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlanmıştır.

 

Ekleme Tarihi: 12.01.2017 13:00:30

Benzer Sampaş Haberleri

Şirketimizle alakalı yeni ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili haberler