Akıllı Şehirler


Şehirlerimizi AKILLI ŞEHİR unsurları ile donatıyoruz. “Yap-İşlet-Devret”, “Gelir Paylaşımı”, “Uzun Dönemli Finansman” gibi finansal açıdan kolaylaştırılmış iş modelleri ile “Akıllı Ulaşım, Akıllı Su, Akıllı Enerji, Güvenli Şehir, Akıllı Atık ve Çevre, Akıllı Tarım” konularında anahtar teslimi çözümlerimizi, dünya devi akıllı kent iş ortaklarımız ile birlikte sunuyoruz.

Akıllı Şehir çözümlerimizin tamamına ulaşmak için tıklayın.


SAMPAŞ, geleceğin şehirleri için tüm kenti ekonomik, sosyal, stratejik, çevresel ve kültürel açılardan yönetecek Akıllı Kent Operasyon & Büyük Veri Yönetim Merkezinden, yeni nesil iletişim altyapısına, nesnelerin internetinden, yapay zekaya, suç unsurunun minimuma indirildiği güvenli şehir uygulamalarından, enerji, ulaşım, çevre, su, sağlık gibi farklı alanlardaki Akıllı Kent uygulamalarını şehirlerimizin hizmetine sunmaktadır.

AKOS platformu Türkiye’nin en gelişmiş modern kent bilgi sistemi yazılımlarını içinde barındırmaktadır. Platform; kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntem ve standartlar dahilinde toplanması, güvenli bir veritabanına titizlikle aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin belediye süreç ve ihtiyaçlarına paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak belediye ve kamu kuruluşlarının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmalarını sağlama amacı gütmektedir.

Belediyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm bilgi teknolojileri uygulamalarını konsolide eden, süreç ve servis odaklı kurumsal entegrasyon altyapısı ile rakipsiz bir iş platformu olan “Akıllı Belediyecilik”, e-devlet sistemleri ile uyumlu yazılımları içermekte ve belediyelerimizin bilgi teknolojileri gereksinimlerini karşılamaktadır.

AKILLI BELEDİYECİLİK BİLEŞENLERİ

 • Veri Merkezi Donanım Altyapısı
 • Veritabanı Yönetim Sistemi
 • Portal Temelli Intranet Uygulama Sunucusu
 • Ortak Kimlik Yönetimi (Tek Oturum Açma)
 • Süreç Yönetim Altyapısı
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Bankası (MEVBANK)
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
 • Kurumsal İçerik ve Doküman Yönetim Sistemi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • E-İmza, Mobil İmza Altyapısı
 • Stratejik Planlama
 • İş Zekası
 • Kurumsal Entegrasyon Altyapısı
 • E-Belediye
 • SMS Belediyeciliği
 • E-Mezarlık
 • Mobil Belediyecilik Uygulamaları
 • Kent Rehberi Uygulamaları
 • E-İmar
 • Aykome

Mobil belediyecilik uygulamaları ile belediye ve vatandaş arasındaki etkileşim ve hizmet hızının arttırılması sağlanmıştır. IOS, Android, Windows işletim sistemli telefon ve tablet PC’lere özel mobil uygulamalar ile belediyelerin operasyonel verilerinin anlık olarak sahada kullanımı ile hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ve verimin arttırılması sağlanmaktadır.

Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım çözümleri ile güvenli, denetlenebilir, anlık olarak izlenebilir; trafik, otopark, toplu taşıma, planlama ve yeni nesil hareketlilik uygulama ve hizmetleri sunulmaktadır.

Akıllı Ulaşım Bileşenleri:

 • Güvenli ulaşım planlaması (Ulaşım Ana Planı, Otopark Ana Planı, Toplu Taşıma Ana Planı, Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Planları)
 • Denetim – Kırmızı Işık, Park ihlal tespitleri
 • Online Kavşak Sinyalizasyon Faz Değişimleri
 • Trafik Yönetimi - Yönlendirme
 • Akıllı Otopark Çözümleri
 • Elektronik Denetleme Sistemi

Akıllı Su Çözümlerimiz ile su işletmeleri ve idarelerinin;

 • Gelirlerinin artırılması,
 • su tedarik ve dağıtım noktalarındaki enerji maliyetlerinin azaltılması,
 • su verimliliğinin artırılması ve su kalitesinin yükseltilmesi,
 • işletme maliyetlerinin düşürülmesi,
 • vatandaşların yüksek standartlarda hizmet sağlanması
 • şehir için suyun daha düşük maliyetli, sağlıklı bir yapıyla ve sürdürülebilir olarak temin edilmesi

hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda su tedarik ve dağıtım şebekesinde yüksek enerji gideri olan noktaların tespit edilmesi ve bu maliyetlerin azaltılmasına yönelik projelendirme ve uygulama projeleri gerçekleştirilmektedir. Kuyu, baraj, arıtma, terfi merkezi, depo vb. varlıkların faaliyet durumlarının incelenmesi, eskimiş ve verimsiz altyapı ve ekipmanların ihtiyaç halinde yenilenmesi, alan bazlı şebeke yönetimi ve SCADA ve otomasyon sistemi sağlanması, enerji yönetimi sağlanmaktadır.

Akıllı Su Bileşenleri:

 • Akıllı Su Teknolojileri
  1. Numarataj Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
  2. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Yönetimi
  3. Varlık ve Bakım Yönetimi
  4. Akıllı Sayaç Yönetimi
  5. İş Zekası, İzleme ve Kontrol Merkezi
 • Enerji Üretim Projeleri
  1. İsale Hattı Üzerinde Elektrik Üretimi
  2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • SCADA Otomasyonu, Depo & Pompa Yönetimi
  1. SCADA Otomasyon Sistemi ve Altyapısı
  2. Verimsiz Pompaların Yenilenmesi & Kuyu Verimliliği
  3. Depolama ve Su Tedariği Optimizasyonu

Yeni nesil yerli ve milli teknoloji girişimimiz ile enerji üretiminiz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Dünyada bir ilk olan teknolojimiz ile neme doymamış havadan, jeotermal kaynaklardan, atık ısı, doğalgaz ve gün ısıdan enerji üretimi sağlanmaktadır. Ozmos ve difüzyon prensipleri ile enerji kaynağı olarak neme doymamış havayı kullanarak oluşturduğu akış gücünü, türbin ve jeneratör kullanmadan doğrudan elektrik gücüne dönüştüren bir sistem ile enerji üretiyoruz.

 • Dünyada bir ilk olarak, Jeotermal kaynaklı düşük ısıdan (+50°C) elektrik üreterek ucuz, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynağı elde edilmesi,
 • Gün ısısı, Doğalgaz, atık ısıdan enerji üretimi
 • Elektrik kullanım alanlarında giderlerin minimum boyuta indirgenmesi,
 • Enerji Pozitif Şehirlerin altyapısının oluşturulması,
 • Bölgede istihdam sağlanması,
 • Dışa bağımlılığın azaltılması (Yurtdışından temin edilen ürünlere ihtiyaç kalmaması)
 • %100 yerli üretim,

Yaygınlaştırılabilirlik ve ülke ekonomisine katkı sağlaması öne çıkan hedefleri ve yenilikleridir.

Ayrıca, Belediyelerde enerji verimliliği ve iklim değişikliği eylem planlarının oluşturulması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji verimliliğini arttırmak için proje geliştirme, potansiyel enerji verimliliği projelerinin tespiti ve hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Hizmet ve Uygulamalarımız:

 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi (ENYS) kurulması
 • Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi
 • ESCO-EPS modeli ile dönüşüm yapılması
 • Yenilenebilir enerji sistemleri kurulması

Akıllı ve Güvenli Şehir çözümlerimizle kentlerimiz, meydanlarımız, park ve bahçelerimiz artık daha güvenli. Yapay zeka ve görüntü işleme teknikleri ve yüz tanıma, plaka tanıma, yasak bölge giriş tespiti, video analiz, yoğunluk analizi, insan ve araç sayma gibi uygulamalar ile kayıp çocuk alarmı, kayıp eşya uyarısı, şüpheli eşya tespiti, yasak bölge giriş gibi çözümleri hizmetinize sunuyoruz.

 • CCTV ve Video Güvenlik Uygulamaları
 • Video İçerik Yönetimi
 • Video Analiz ve Alarm Oluşturma

Ülkemizde ortaya çıkan atıkların sadece %10 u geri dönüştürülebilmektedir. Mekanik yöntemler kullanarak TOPLAMA, TRANSFER, DEPOLAMA, İŞLEME, DEĞERLENDİRME süreçlerinden geçen bu dönüşüm, doğru yöntem ve yönetim ile bu oranı %60 ‘ı çıkartılabilmektedir. Çoğunlukla belediyelerimizin kontrolünde olan atık yönetiminde, Türkiye’de bir ilk olan ve sizlere sunduğumuz çözümlerimizle,

 • Düşük karbon ayak izine sahip alternatif bir yakıt olarak kullanılan optimal bir hammadde üretimi (TACOIL),
 • Dönüşümden elde edilen hammadde ile gıda temasına uygun yeni plastik üretimi,
 • Doğaya bırakılan atıkların azalması ile sağlıklı bir çevre elde edilmesi
 • Belediyelerimiz için ekonomik girdi sağlama,
 • Vatandaşa iş olanağı,

gibi değerler katıyoruz. Kimyasal geri dönüşüm, mekanik geri dönüşümü tamamlar ve koku, kontaminasyon, farklı özellikteki plastik maddelerin de işlenebilmesi gibi zorluklarının üstesinden gelir.

Dönüşümde en önemli farkımız ise, Dünyada bir ilk olan Lisanslı Termal Anaerobik Dönüşüm teknolojisine sahip iş ortağımız ile birlikte yeni plastik yapmak ve döngüsel bir ekonomi yaratmak için kullanılan ve düşük karbon ayak izine sahip alternatif bir yakıt olarak kullanılan optimal bir hammadde (TACOIL) üretilmesidir.