Başkanın Mesajı


Türkiye’de özellikle son kırk yıldır köyden kente göç hızlanarak devam etmektedir. Kentte yaşayanların sayısı dramatik bir şekilde artmıştır. SAMPAŞ Holding, kentler lehine oluşan bu sayısal artışın, nitelik olarak da pekiştirilmesinin, ülkemizin kalkınması açısından yaşamsal bir önem taşıdığına inanmaktadır.

Kentlerimizin marka değerlerinin yükseltilmesi; ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerin azaltılması ve iyileştirilmesi, insan odaklı yönetişim anlayışının yaygınlaşması, kentlilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin küresel boyutta kalkınması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu anlamda SAMPAŞ Holding; ulusal ve uluslararası pazarlarda yerel yönetimlere en yüksek teknolojiyi ve en verimli çözümleri sunmak için; çalışanları, tedarikçileri ve iş ortakları ile takım ruhu içinde çalışmaktadır.

SAMPAŞ Holding olarak ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmak önceliklerimiz arasındadır.

Kurulduğu yıldan bugüne kadar sektörde öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmayı kendine ilke edinmiş olan SAMPAŞ Holding; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları nezdinde dürüst, güvenilir ve saygın bir kuruluş olarak kalmaya devam edecektir.

SAMPAŞ Holding olarak, geleceğin yüksek teknolojik çözümlerini, alternatif finans yöntemleri ile harmanlayıp, sosyal ve çevreci projeler üreterek, Akıllı Şehirler yarışında Türkiye şehirlerinin liderler arasında olması için çalışıyoruz. Bu amaca hizmet etmenin yurtseverlik olduğunu biliyoruz. Ve hepsinden önemlisi, biz Türkiye’ye inanıyor ve parlak geleceğine güveniyoruz.

Şekip KARAKAYA / Yönetim Kurulu Başkanı