Kentsel Finansman Hizmetleri


Yeni dönemde, bu anlayışımız doğrultusunda;Belediyelerimizin FİNANSMAN konusunda uzmanlaşması, kurumsallaşması ve yerli yabancı finans kuruluşlarından KURUMSAL ve PROJE FİNANSMANININ sağlanabilmesi için YEPYENİ bir HİZMET KANALI oluşturuyoruz.


SAMPAŞ olarak, belediyelerimizde etkin ve profesyonel bir finans yönetimi oluşturuyoruz. Bu amaçla organizasyon yapısı, insan kaynakları, uluslararası derecelendirmeye hazırlama dahil Sanal Finans Ofisi (Sanal CFO) hizmeti veriyoruz.

Projenin oluşturacağı nakit akımına dayalı proje finansman hizmetlerimizde, belediyelerimizin alt/üst yapı projelerinin kredilendirmeye uygun bir şekilde doğru planlanması, verimli ve ekonomik olarak uygulanabilir özel stratejiler geliştirilmesi, ve uygun risk yönetim sistemi geliştirilmesi hizmetlerini veriyoruz.

Belediyelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak, varlıklarını “Belediye Tahvili”, “Gayrımenkul Yatırım Fonu (GYF)”, “Altyapı GYO” ve diğer yapılandırılmış ürünler ile birer finansal enstrümana dönüştürülerek aktif-pasif yönetiminin sağlanması, sermaye yapısının güçlendirilerek bilançolarının likidite edilmesini sağlayacak şekilde teminatlandırılmış güvenli bir yapı oluşturuyoruz.

Ülkemize en yüksek miktarda proje ve hibe kazandıran ilk beş sanayi kuruluşu arasında yer alan SAMPAŞ, Avrupa’daki paydaşları ve yerel yönetimlerimizle birlikte yeni şehircilik normlarını oluşturan Akıllı Kent projeleri geliştirmekte ve Avrupa Birliği Hibe & Destek Programlarından yerel yönetimlerimizin en üst seviyede faydalanması için çalışmaktadır.

Modern dünyanın yeni rotası olan Akıllı Şehir Ekonomileri ve Dijital Ekonomi düzenini temel alacak şekilde, belediyelerimizin ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasını ve hatta yerel ekonomiyi yönlendirmesini sağlıyoruz.